Færdsel ved fyret og byggepladsen

Området omkring fyret er offentligt tilgængeligt, og derfor er alle velkommen, som ønsker at følge med og overvære flytningen af fyret.

Fra p-pladsen på Rubjergvej 30 er der ca. 1,4 km op til fyret ad Fyrvejen, som skal tilbagelægges til fods, da det ikke muligt at køre helt op til fyret. På vej op til sandklitten går du ad en sandet grusvej, Fyrvejen, gennem fredet klithede. Fyrvejen bugter sig igennem landskabet, og på hver side af vejen er der 50 cm høje skrænter.

Selve Rubjerg Knude Fyr og området omkring det er afspærret af gitterhegn. Området er at sammenligne med en byggeplads. Al færdsel i området omkring fyret er derfor på eget ansvar.

Det er forbudt for tilskuere at gå ind i det afspærrede område.