Hvad koster det at flytte fyret?

Naturstyrelsen ejer såvel Rubjerg Knude Fyr samt matriklen, som fyrtårnet ligger på. Naturstyrelsen har givet tilsagn om, at Hjørring Kommune må træde i bygherrested og stå for flytning af fyrtårnet.

Regeringen afsatte i finansloven for 2019 5 mio. kr. til Hjørring Kommunes arbejde for at flytte Rubjerg Knude Fyr. 

Hjørring kommune har afsøgt metoder til flytning af fyrtårnet og har samtidigt foretaget en afsøgning af markedet. Der er udarbejdet et budget og en økonomisk risikoanalyse. På baggrund af de kendte forudsætninger, er det vurderingen, at flytningen vil det kunne gennemføres indenfor rammen af den 5 mio. kr. store bevilling via finansloven.