Hvad sker der, nu hvor fyret ER flyttet

Når projektet er gennemført med succes, vil der ske total oprydning af området, inden fyret igen åbner for offentlighedens adgang fra den 16. november.

Alle byggematerialer, spuns, køreplader vil naturligvis blive fjernet. Området omkring Rubjerg Knude fyr er jo i dag præget af, at de gamle driftsbygninger ikke blev fjernet, før bygningerne blev dækket af fygesand. Der ligger således store mængder byggeaffald (teglsten, glas, jern, beton osv.) fra disse bygninger spredt på og under terrænoverfladen.

I forbindelse med oprydningen efter anlægsarbejdet, vil der ligeledes ske en omfattende oprydning af dette byggeaffald, således at synligt affald fjernes. Byggeaffald der ligger skjult under terræn vil blive fjernet i det omfang, det er muligt. På trods heraf må det forventes, at gammelt byggemateriale også fremover vil kunne dukke frem til overfladen i takt med vinden flytter rundt på flyvesandet. Der vil således også fremadrettet være en driftsopgave i at holde område rent for dette affald og indgangen til fyret fri for sand.

Hele området vil blive skånsomt retableret, så der ikke er synlige spor efter arbejdet. Fyret vil stå på sin nye placering på det nye forstærkede fundament og - forhåbentlig - holde i yderligere 40 år.