Hvad ved vi om Rubjerg Knude fyr?

Rubjerg Knude Fyr er en meget velbesøgt turistattraktion, der med sin ikoniske beliggenhed på toppen af Rubjerg Knude og tæt ved kystklinten, er et markant varetegn for egnen.

Rubjerg Knude Fyr, der hvert år besøges af over 250.000 gæster, er nu truet af kysttilbagerykningen. Hjørring Kommune vurderer, at fyret har en levetid på 1-2 år. Indenfor dette tidsrum skal flytning påbegyndes, eller fyret skal nedtages. Sker dette ikke, forventes nedstyrtning senest om 5-10 år.

Fakta om Rubjerg Knude Fyr

 • Kendt for sin unikke og dramatiske placering på toppen af Rubjerg Knude, og for det enestående view gæsterne får fra toppen af fyret.
 • Naturstyrelsen er ejer af Fyret og Rubjerg Knude
 • Kysterosion foran Rubjerg Knude Fyr er ca. 2-4 meter årligt
 • Området er af EU udpeget til Natura2000 område
 • Fyrets højde = 23 meter
 • Areal 38 m²
 • Vægt 940 ton
 • Højde på kystskrænten = 60 meter

Historie

 • Rubjerg Knude fyr blev opført i 1899 og blev ibrugtaget i 1900. Sandflugten i området blev dog hurtigt et problem, hvilket betød, at driften blev indstillet i 1968.
 • Vendsyssel Historiske Museum åbnede i 1980 et sandflugtsmuseum i Rubjerg Knude Fyr. Museet blev opgivet i 2002, da sandet opslugte driftsbygningerne omkring fyret. Rester af driftsbygningerne er fortsat på lokaliteten, delvist begravet af sand. Byggeaffald fra driftsbygningerne præger i dag omgivelserne omkring fyret.
 • Fra foråret 2016 blev der etableret mulighed for, at offentligheden igen kunne komme op i toppen af fyrtårnet. Der blev etableret en ny trappe og et kalajdoskop i toppen af fyrtårnet i et projekt med deltagelse af RealDania, ENV Fonden, Hjørring Kommune og naturligvis Naturstyrelsen, som ejer af arealet.