Hvorfor flytter vi fyret?

Rubjerg Knude Fyr, der er en meget velbesøgt turistattraktion og markant varetegn for egnen, er nu så truet af kysttilbagerykningen, at hvis fyret skal bevares, skal der inden for en kort periode findes en løsning.

Med andre ord - enten flyttes fyret eller også skal Hjørring Kommune meddele påbud om nedrivning til Naturstyrelsen, som er ejer af fyrtårnet, for at undgå at fyret vælter indenfor en periode af 5-10 år - med den risiko det giver for gæster på stranden og knuden.

Kysten ved fyret i 1992

Rubjerg Knude Fyr 1992

Kysten ved fyret i 2008

Rubjerg Knude Fyr 2008

Kysten ved fyret i 2018

Rubjerg Knude Fyr 2018

Beslutningsprocessen om flytningen

  • Flytningen på 60-80 meter blev resultatet af de mange overvejelser, idet den dramatiske placering på toppen af knuden bliver fastholdt.
  • Flytningen blev en del af finansloven ultimo 2018, hvor der blev bevilliget 5 mio kr.
  • Hjørring Byråd besluttede flytningen på byrådsmødet den 28. november 2018
  • Tilladelser fra fredningsnævn, Kystdirektorat, naturmyndighed mfl.  blev givet i januar og februar 2019
  • Tilsagnsskrivelse og samarbejdsaftale med Naturstyrelsen den 11. april 2019
  • Kontrakt med entreprenør blev underskrevet den 28. maj 2019