Hvornår - Sådan ser tidsplanen ud?

Beslutningsprocessen

  • Flytningen blev en del af finansloven ultimo 2018, hvor der blev bevilliget 5 mio kr.
  • Hjørring Byråd besluttede flytningen på byrådsmødet den 28. november 2018
  • Tilladelser fra fredningsnævn, Kystdirektorat, naturmyndighed mfl.  blev givet i januar og februar 2019
  • Tilsagnsskrivelse og samarbejdsaftale med Naturstyrelsen den 11. april 2019
  • Kontrakt med entreprenør blev underskrevet den 28. maj 2019

Foreløbig tidsplan for flytningen

 

Tidsforbrug

Tidspunkt

Start

 

14. august 2019

Indretning af byggeplads, opsætning af hegn, udgravning af kørevej, byggestrømtavle mv.

1 uge

 

Udgravning til underside fundament, udskæring til jernbjælker, understøbning af trappetårn, baksning og montering af jernbjælker

3 uger

 

Gennemboring i ekst. fundament for placering af dywidag stænger, montering af løfteplader, ny støbning forstærkning af fundament

4 uger

 

Afretning af baksefelt, udlægning af jernplader

1 uge

 

Opstilling af løfte-grej

1 uge

 

Flytning

 

22. oktober

Oprydning på hele pladsen, retablering af terræn, maling af fyrtårn

2 uger

 

Færdig

 

Uge 45

Genåbning af fyret på den nye placering

 

16. november kl. 16